Człowiek - nie znający swego horoskopu - jest jak kapitan statku, który wyrzuca za burtę mapy,
i woła: "Boże, prowadź!"

Leszek Szuman